Fort d'Embourg

  • Fort d'Embourg  - Entrée du fort
  • Fort d'Embourg - Bombardement
Fort d'Embourg  - Entrée du fortFort d'Embourg - Bombardement
Dit fort, dat zwaar werd gebombardeerd tijdens de twee wereldoorlogen, is bewaard gebleven en is een museum geworden

Het Fort d'Embourg maakt deel uit van een linie met verdedigingswerken langs de Maas. Die werd aan het einde van de negentiende eeuw gebouwd door Generaal Brialmont, ook wel de "Belgische Vauban" genoemd.

Tussen 6 en 12 augustus 1914 vonden er al schermutselingen plaats, maar vanaf de middag van 12 augustus werd het fort dertig uur lang haast onafgebroken gebombardeerd met obussen. De ingangspoterne ging aan diggelen, het centraal massief was zwaar geraakt en het wapentuig onder de koepel werkte niet meer. Het was uiteindelijk de angst dat de vijand hen via het verluchtingssysteem met gas zou verstikken die de bewoners ertoe aanzette om zich over te geven.

In de jaren 1930 werd het Fort opnieuw bewapend, waarna het in de jaren 1940 opnieuw werd bestookt. Omdat de commandant vreesde dat zijn Fort volledig in puin zou worden geschoten, net zoals in 1914 gebeurd was met het fort van Loncin, gaf hij zich na vijf dagen moedig weerstand te hebben geboden toch over.

Het museum van het Fort d'Embourg vertelt over die twee wereldoorlogen. Het werd geopend in 1973 en de bezoekers kunnen er een unieke collectie wapens, klederdracht en uitrusting bezichtigen.
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Rue du Fort 6
4053
Embourg

Kaart