Fort de Barchon

  • Fort de Barchon - Tour d'Air
  • Fort de Barchon - Tour d'Air
  • Fort de Barchon - Entrée du Fort
Fort de Barchon - Tour d'AirFort de Barchon - Tour d'AirFort de Barchon - Entrée du Fort
In 1888 werd tussen Luik en Visé op de rechteroever van de Maas het Fort de Barchon gebouwd. Het is een driehoekige vesting van het type Brialmont. In zijn driehonderdjarige bestaan heeft het fort heel wat meegemaakt.

Aanvankelijk maakte het deel uit van de twaalf verdedigingsforten van de fortengordel rond Luik en van 5 augustus 1914 tot 8 augustus 1914 nam het deel aan de Eerste Wereldoorlog. Na loodzware gevechten met zware verliezen viel het uiteindelijk in handen van de troepen van de Kaiser.
Daarna, tijdens de bezetting van 1914 tot 1918, zagen ook de Pruisen het strategisch belang van het Fort in. Ze brachten zelfs een aantal wijzigingen en verbeteringen aan.

De derde periode van het Fort begon in 1928. Dan werd immers beslist om het te herbewapenen, te verbeteren en te versterken. Het Fort werd opnieuw actief in gebruik genomen. Op 10 mei 1940 werd het door Duitse troepen bestormd maar het vocht moedig terug en hield stand tot 18 mei 1940.
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Rue du Fort
4671
Barchon

Kaart