Fort de Flémalle en zijn museum

  • Fort de Flémalle - Entrée du Fort
  • Fort de Flémalle - Visite groupe
  • Fort de Flémalle - Site
Fort de Flémalle - Entrée du FortFort de Flémalle - Visite groupeFort de Flémalle - Site
Het Fort van Flémalle is een vierhoekige vesting van de Luikse fortengordel. Die is in 1888 ontworpen door Brialmont en bestaat uit twaalf verdedigingswerken rond de stad. Op 16 augustus 1914 moest het fort zich overgeven aan de Duitse troepen maar de jaren tussen de twee wereldoorlogen werd het opnieuw bewapend. Vandaag kunnen de bezoekers er nog steeds de schade zien, als littekens van de vijandelijke bombardementen uit 1940.
Kolonel Modart maakte van het Fort van Flémalle immers het hoofdkwartier van de Luikse fortengordel, om van daaruit de verdediging aan te sturen. Hij had echter geen idee van de kracht van de vijandelijke luchtvaart en van de verschrikkelijke bommen die maar liefst 500 kg wogen. Die bommen zouden de omgeving rond het fort voor altijd veranderen. Ook de luchtwachttoren werd zwaar beschadigd, maar dan door de vijandelijke kanonnen. 
Tijdens je bezoek kun je de "VR 40 Experience Tour" beleven, een virtuele rondleiding die je het fort en de hele organisatie aan de vooravond van de gevechten leert kennen. 
Het museum en zijn collectie zijn uniek, je ontdekt er de wapenuitrusting, documenten en uniformen uit die tijd, ze horen bij de mooiste van België... Een echte aanrader!!! 
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Avenue du Fort
4400
FLÉMALLE

Kaart