Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert

  • Camp d'Hinzert
  • Camp d'Hinzert
  • Camp d'Hinzert
Camp d'HinzertCamp d'HinzertCamp d'Hinzert
Het kamp werd in 1938 opgericht als een kamp van het Duitse Arbeidsfront (DAF) voor arbeiders ingezet op de Siegfriedlinie.

In het najaar van 1939 werd het omgebouwd tot een politie-detentiecentrum en een concentratiekamp in 1940 toen het kamp werd opgenomen in de inspectie van de concentratiekampen. De naam SS speciaal kamp verschijnt voor het eerst met de oprichting van het politiedetentiekamp.

Het kamp van Hinzert bestond van 1939 tot 1945. In de loop van die periode werden daar meer dan 10.000 mannen uit een twintigtal landen vastgehouden.
Het kamp telde 560 plaatsen, maar gemiddeld verbleven er zo'n 800 gevangenen.Er werden in Hinzert 321 overlijdens opgetekend als gevolg van marteling, gebrek aan medische bijstand, doodgeschoten of moord door een dodelijke injectie.

Het is echter niet zeker dat alle mensen die in Hinzert zijn vermoord en in de omgeving van het kamp zijn begraven, ook zijn teruggevonden.

De gids leert je er deze geschiedenis en het verhaal van al die mensen kennen, zodat ze nooit zullen worden vergeten. 
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
An der Gedenkstätte
D-54421
Hinzert-Pölert

Kaart