Het Fort de Loncin

  • Fort de Loncin - Site
  • Fort de Loncin - Site
  • Fort de Loncin - Scénographie
  • Fort de Loncin - Site
  • Fort de Loncin - Site
  • Fort de Loncin - Site
  • Fort de Loncin - Equipements militaires
  • Fort de Loncin - Site
  • Fort de Loncin - Site
  • Fort de Loncin - Site
Fort de Loncin - SiteFort de Loncin - SiteFort de Loncin - ScénographieFort de Loncin - SiteFort de Loncin - SiteFort de Loncin - SiteFort de Loncin - Equipements militairesFort de Loncin - SiteFort de Loncin - SiteFort de Loncin - Site
Dit fort is de necropolis geworden voor bijna 350 soldaten die onder het puin begraven liggen

Het fort Loncin is het beroemdste fort van de forten van Brialmont.

Op 15 augustus 1914 explodeert, onder de aanvallen van de “Dikke Bertha”, een van de twee kruitmagazijnen, waarbij 350 fortverdedigers onder het puin de dood vinden.

Het fort Loncin is het enige fort dat nog beschikt over de oorspronkelijke bewapening van 1914.

Een bezoek aan het fort biedt u een indrukwekkend uitzicht op de krater van de explosie en een aangrijpende ervaring in de onderaardse grafkelder. Verder toont het aangrenzende museum een geslaagde combinatie van maquettes en uitzonderlijke museumstukken.

Dankzij het scenografisch parcours kunnen bezoekers de laatste momenten van het garnizoen en de explosie van het fort herbeleven.
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Rue des Héros 15 bis
4431
Loncin

Kaart