Het Fort van Fermont

  • Gros Ouvrage de Fermont
  • Gare du Gros Ouvrage de Fermont
  • Musée du Gros Ouvrage de Fermont
  • Musée du Gros Ouvrage de Fermont
  • Entrée des munition - Gros Ouvrage de Fermont
  • EMPA Gros Ouvrage de Fermont
Gros Ouvrage de FermontGare du Gros Ouvrage de FermontMusée du Gros Ouvrage de FermontMusée du Gros Ouvrage de FermontEntrée des munition - Gros Ouvrage de FermontEMPA Gros Ouvrage de Fermont
De Maginotlinie is ongetwijfeld het beroemdste verdedigingswerk van deze tijd, maar tegelijk weten de meeste mensen er extreem weinig over. Een bezoek aan het Fort van FERMONT gunt je een blik op wat de linie echt was en bovendien ontdek je er al haar technieken.
FERMONT is goed voor een geleid bezoek van ruim twee uur, dat je tot dertig meter onder de grond voert, in het hart van de ouvrage, en dan weer naar de oppervlakte, te midden van de gevechtsblokken die nog steeds de littekens van de gevechten van 1940 dragen.
Een rit van zo'n 1,2 km in een kleine elektrische trein brengt je naar de voet van blok 4. Daar bevindt zich een artilleriekazemat die je eerst bezoekt en van waaruit je daarna terug de buitenkant van de vesting bereikt.

Aan de oppervlakte ontdek je andere gevechtsblokken, zoals de volledig operationele toren van 75 van blok 1. Je leert er hoe het fort van Fermont op 21 Juin 1940 langs achteren werd aangevallen. Onder het bevel van Kapitein Aubert slaagde het erin om weerstand te bieden aan alle Duitse aanvallen en stand te houden tot de wapenstilstand. 

Fermont, dat betekent ook Munitie en het BUITENMUSEUM dat de belangrijkste materialen blootlegt die bij de bouw van de Maginotlinie zijn gebruikt.
Tot slot is er het gedenkteken dat is opgericht ter nagedachtenis van de Forttroepen die "aan de vijand waren overgeleverd zonder te zijn overwonnen". Het gedenkteken herinnert iedereen eraan dat de Maginotlinie heeft standgehouden tot de wapenstilstand van juni 1940.

FERMONT, meer dan twee uur terug naar het verleden...
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Gros ouvrage de Fermont
54620

Kaart