Het Mémorial Interallié

  • Mémorial Interallié
  • Mémorial Interallié de Cointe
  • Mémorial Interallié de Cointe
Mémorial InteralliéMémorial Interallié de CointeMémorial Interallié de Cointe
Het Mémorial Interallié, het Monument voor de Intergeallieerden, is een hulde van de geallieerde landen uit de Eerste Wereldoorlog aan het heldhaftige verzet van de stad Luik en van heel België.
Luik werd in 1925 geselecteerd door de World Veterans Federation als plaats om een geinterallieerd monument op te richten. Het was immers de eerste stad die zich in 1914 tegen de bezettingsmacht verzette.
Het gedenkteken is een werk van de Antwerpse architect Joseph Smolderen. Het staat op de heuvel van Cointe, een wijk in Luik, en telt verschillende monumenten die door de geallieerde landen aan Luik zijn geschonken. Er zijn maar liefst acht landen vertegenwoordigd: Spanje, Roemenië, Groot-Brittannië, Griekenland, Polen, Italië, Frankrijk en Rusland. Een aantal van die monumenten staan binnen in de toren opgesteld, in de crypte, de lager en de hoger gelegen ruimtes. Andere staan buiten, op de esplanade.

Wie dat wil, kan tot boven in de toren klimmen om het panorama te bewonderen. 
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
93 Rue St- Maur
4000
Liege

Kaart