Het Nationaal Museum voor Militaire Geschiedenis

  • Militarmusee Diekirch
  • MNHM
  • Militarmusee Diekirch
  • MNHM - Winterszene
  • MNHM
  • MNHM
  • MNHM- winterszene
Militarmusee DiekirchMNHMMilitarmusee DiekirchMNHM - WinterszeneMNHMMNHMMNHM- winterszene
Het Nationaal Museum voor Militaire Geschiedenis (NMMG) is in 1984 opgericht door fans van militaire geschiedenis, verzamelaars en vrijwilligers. Het toont op een zo realistisch mogelijke en volledig onpartijdige manier hoe de Tweede Wereldoorlog is verlopen en in het bijzonder de Slag om de Ardennen van 1944-45. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van typische scènes en levensgrote diorama's. De twee betrokken strijdkrachten worden belicht, zowel de Amerikaanse als de Duitse, en de manier waarop soldaten en burgers het drama beleefden, wordt zo goed mogelijk naar voor gebracht.

Met zijn collecties wapens, voertuigen en gereedschap, wil het NMMG laten zien welke technische en logistieke evoluties zich bij de strijdkrachten voordeden. Tegelijk is het belangrijk om de nationale erkentelijkheid levendig te houden tegenover de geallieerde veteranen. Dat waren in de eerste plaats Amerikanen, zij hebben gevochten voor de bevrijding van Luxemburg.

Het NMMG ziet zichzelf als een katalysator en bemiddelaar en zet zich hiervoor in op het Europese en mondiale schaakbord. Het is daarom ook een plaats waar geallieerde en Duitse veteranen samenkomen .

Verder heeft het NMMG tot doel om ook over de geschiedenis van het Luxemburgse leger te verhalen. Het legt hierbij het accent op de toekomstperspectieven, gezien de Luxemburgse regering zich volledig heeft aangesloten bij het voornemen van de NAVO en de Europese Unie om met de Verenigde Naties conflicten proberen te voorkomen en crisissen in goede banen te leiden. Het NMMG wil dus ons collectieve verleden levend houden en erkenning stimuleren. Daarom herdenkt het de Luxemburgse Oud-Strijders, de vrijwilligers van de geallieerde gelederen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de vrijwilligers van de Koreaoorlog.
Er is een speciale herdenkingsruimte voor hen ingericht. Ook is er een uitstalkast met de naam "Grand-Duc Jean", met de uniformen en uitrusting van de Groothertog Jan van Luxemburg. 
In de zaal "Tambow" leer je over de Luxemburgse dienstplichtigen die als gevangenen in het gelijknamige Russische kamp verbleven. 
SLUITEN
De verlichte velden zijn aangeduid met een sterretje*
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra diensten :
Bevestig je verzoek aub :
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
10 rue Bamertal
9209
Diekirch

Kaart