Memorial de Verdun

  • Memorial de Verdun
  • Mémorial de Verdun
Memorial de VerdunMémorial de Verdun
Neem een duik in de geschiedenis van het Slagveld van Verdun!

Het traject van het nieuwe Gedenkteken brengt de bezoeker naar het hart van het slagveld.
Het gelijkvloers staat in het teken van de ervaringen van de soldaten in de voorhoede.
Op de eerste verdieping betreden de bezoekers de omgeving van de gevechten en de context van de landen in oorlog.

Vanop de terrassen van die eerste verdieping zie je daarna het slagveld opdoemen.
De bezoekers kunnen er naspeuren welke sporen de gevechten in het omliggende landschap hebben nagelaten. Het slagveld, zoals het er in 1916 uitzag, vormt nog steeds het hart van het bezoek aan het gedenkteken, net zoals de oprichters het wilden. Een gebarsten scherm van 100 m2 zit verankerd in een glazen kooi.

Een ongezien audiovisueel spektakel geeft je een realistisch idee van het geweld tijdens de gevechten, terwijl schokken je laten voelen hoe de aarde daverde onder het vuur van de obussen. Archiefbeelden worden vermengd met artistiek werk van de soldaten. In uitstalkasten van onbewerkt hout liggen voorwerpen uit het dagelijkse leven van de strijders. Het zijn eenvoudige en breekbare getuigen.

Verder tonen vrachtwagens en kanonnen van de Voie sacrée, de 'Heilige weg', onder het ronkende lawaai van de motoren en archiefbeelden, hoe de logistiek van deze gigantische slag in elkaar zat.
Aan het einde van dit eerste niveau stapt de bezoeker een gesloten ruimte binnen, onder de schermen van het slagveld.
Het geeft je een indruk van hoe de soldaten, verscholen in een obussenkrater, zich in de vuurlinie van het gevecht moesten voelen.
 
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
1 Avenue du corps europeen
BP600485101 Verdun Cedex
55100
Fleury devant Douaumont

Kaart