Museum over de Slag om de Ardennen 1944-45

  • Musée de la Bataille des Ardennes de Wiltz
  • Château de Wiltz
  • Musée sur la Bataille des Ardennes de Wiltz
Musée de la Bataille des Ardennes de WiltzChâteau de WiltzMusée sur la Bataille des Ardennes de Wiltz
Het museum is voornamelijk gewijd aan de angstaanjagende periode van de Slag om de Ardennen van 16 december 1944 tot 21 januari 1945, de dag van de definitieve bevrijding van Wiltz.

Op de tentoongestelde foto's kunnen bezoekers de heroïsche houding visualiseren van alle betrokkenen, militairen en burgers, die hebben bijgedragen aan de bevrijding van Oesling en het Groothertogdom Luxemburg.

De eerste zorg van de promotors van het museum is het oproepen van de pijn en de ellende van de soldaten en de bewoners als gevolg van het verlies van mensenlevens en materiaal, onvermijdelijk bij de herovering van de vrijheid.

Veel foto's, documenten, schilderijen, uniformen en oorlogsmateriaal zijn van bijzonder belang voor de stad Wiltz en de regio.

De diorama's van het museum richten zich op scènes die betrekking hebben op de geschiedenis van Wiltz tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name tijdens het Von Rundtstett-offensief, maar ook de periode van 10 mei 1940 tot 31 augustus 1942, gekenmerkt door de staking en het martelaarschap van de 6 burgers van Wiltz; de bevrijding op 10 september 1944 en de ontmoeting van de GI's met de burgers van Wiltz, het Sinterklaasfeest georganiseerd door de Amerikaanse GI's; het begin van de Slag om de Ardennen - de 28e US Infantry Division bereidt zich voor op de strijd - de tegenstanders in gevecht bij Carrefour Schumann - de belofte van de priester-deken en burgers in de kelder van de pastorie op 13 januari 1945 - einde van de slag op 21 januari 1945.

Zo helpt een bezoek aan het museum te begrijpen waarom de stad Wiltz de titel "Cité Martyre" draagt.

SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
35 rue du chateau
9516
Wiltz

Kaart