Remember Museum 39-45

  • Remember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - Scénograhie
  • Remember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - Scénograhie
  • Remember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - Scénograhie
  • Remember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - Char
  • Remember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - Scénograhie
  • Remember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - Scénograhie
  • Remember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - Scénograhie
  • Remember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - Scénograhie
Remember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - ScénograhieRemember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - ScénograhieRemember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - ScénograhieRemember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - CharRemember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - ScénograhieRemember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - ScénograhieRemember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - ScénograhieRemember Museum 39-45 - Thimister-Clermont - Scénograhie
Het Remember Museum 39-45 is fascinerend en een van de belangrijkste musea rond WWII.
Het bevindt zich in een voormalige hoeve en je ziet er voornamelijk voorwerpen die er zijn achtergelaten door de 110 soldaten van de 1ste Amerikaanse Infanteriedivisie die waren ondergebracht in de boerderij van Mr. Schmetz senior. Verder zijn er ook souvenirs die door andere oorlogsveteranen zijn geschonken. Je ontdekt een echt museum op mensenmaat, met een geweldig onthaal, originaliteit en eenvoud.
Dit museum wil onze dankbaarheid uitdrukken jegens alle G.I.'s die ons, met gevaar voor eigen leven, de vrijheid hebben teruggegeven.
Het Remember Museum werd op 12 juni 1994 ingehuldigd door Bennie Zuskin, veteraan van de Amerikaanse 1ste Infanteriedivisie. Dit had enkel een leuke anekdote kunnen zijn, ware het niet dat dit het buitengewoon menselijke karakter van het museum laat zien.
Tijdens je bezoek word je begeleid door de kabbelende woordenstroom van Mathilde en Marcel Schmetz, die aan de oorsprong staan van dit project. Ze zijn bij elk bezoek aanwezig, want aan elk gereconstrueerd stuk (meer dan 105 levensgrote poppen!), elke vlag, kledingstuk en voorwerp zijn waargebeurde verhalen en mensen verbonden van wie je hier de naam, het gezicht en het verhaal te weten komt.
Ook kun je hier honderden "voor/na"-foto's zien: aan de ene kant jongemannen in militaire kledij en daarnaast de foto van de opa’s die ze later zijn geworden.
Mathilde en Marcel Schmetz hebben nog steeds contact met honderden Amerikaanse families, die het museum regelmatig voorzien van nieuwe historische voorwerpen.
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Les Béolles 4
4890
THIMISTER-CLERMONT

Kaart