Newsletter

En vous abonnant à notre newsletter, vous ne manquerez rien des informations relatives aux excursions et séjours pour groupes & associations en province de Liège.
 
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Inschrijving op de nieuwsbrief
Bevestig je verzoek aub :
Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en zullen worden bewaard zolang de FTPL toeristische informatie wil blijven verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.
U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.