Restaurant van het Urspelt Kasteel

  • Chateau Urspelt - Clervaux - Restaurant
  • Chateau Urspelt - Clervaux - Restauration - Salle Chevaliers
  • Chateau Urspelt - Clervaux - Cour intérieure
  • Chateau Urspelt - Clervaux - Cour Intérieure - Patio
  • Chateau Urspelt - Clervaux - Patio - Garden Terrace
  • Chateau Urspelt - Clervaux - Pool Bar
Chateau Urspelt - Clervaux - RestaurantChateau Urspelt - Clervaux - Restauration - Salle ChevaliersChateau Urspelt - Clervaux - Cour intérieureChateau Urspelt - Clervaux - Cour Intérieure - PatioChateau Urspelt - Clervaux - Patio - Garden TerraceChateau Urspelt - Clervaux - Pool Bar

Dit restaurant houdt zich aan zijn maatschappelijk en milieu-engagement: alle ingrediënten die in het restaurant worden gebruikt, zijn dagverse seizoenproducten afkomstig van verantwoorde en hoofdzakelijk lokale of Luxemburgse landbouw.
Bij de keuze van de ingrediënten wordt extra aandacht besteed aan biologische en fairtradeproducten.
Naast de klassieke kaart stelt het gastronomisch restaurant van het Château d'Urspelt ook een permanent keuze van vegan gerechten voor.
Er staat bovendien een selectie wijnen aan unieke voorwaarden ter beschikking, met in het bijzonder een ruime waaier aan Luxemburgse wijnen en lichte schuimwijnen.
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletter) diensten :
Door onderstaand vakje aan te vinken, stemt u ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zullen bewaard worden zolang de FTPL toeristische informatie wenst te verstrekken.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma waartoe alleen de medewerkers van de FTPL (uit naam van en met toestemming van het Interreg-programma VA Grote Regio ‘Land of Memory, On the conflicts’steps at the origin of Europe’ die de FTPL de opdracht heeft gegeven om het project op de markt te brengen) werkzaam bij de service ’Web’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de toeristische offertes met betrekking tot dit project (Land of Memory) door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Restaurant van het Urspelt Kasteel
Am Schlass
L-9774
Clervaux

Kaart